icon search
Закрыть
Консультант
Онлайн
Вы вошли в чат
Здравствуйте, у нас есть календарь прививок
Доброго времени суток! Специалисты Республиканского центра иммунопрофилактики на данный момент отсутствуют, Вы можете оставить свое сообщение тут и с Вами обязательно свяжуться.

Заполните поля

Здравствуйте, у нас есть календарь прививок
Доброго времени суток! Специалисты Республиканского центра иммунопрофилактики на данный момент отсутствуют, Вы можете оставить свое сообщение тут и с Вами обязательно свяжуться.

Заполните поля

Спасибо за вопрос!

Проверяйте папку "СПАМ"
Календарь прививок

Кыргыз Республикасынын алдын алуучу эмдөөлөрдүн календары

КР ССМ 2022-жылдын 4-марттын № 276 буйругу менен бекитилген

1 жашка чейин

2 жаш

6 жаш

11 жаш

16 - 56 жаш

1 жашка чейин

Төрөлгөндөн кийинки 24 саат ичинде

Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы биринчи эмдөө — ВГВ

Төрөт үйүндө болгон учурда

Кургак учукка каршы эмдөө — БЦЖ

2 айында

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына, гемофилдик инфекцияга каршы биринчи эмдөө; Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы экинчи эмдөө — ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ)
Пневмококк ооруларына каршы биринчи эмдөө — ИПВ
Шал оорусуна каршы ооз аркылуу берилүүчү вакцина менен биринчи  эмдөө — ОПВ
Ротавирус инфекциясына каршы биринчи эмдөө — РВ

3,5 айында

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына, гемофилдик инфекцияга каршы экинчи эмдөө; Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы үчүнчү эмдөө — ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ)
Шал оорусуна каршы биринчи эмдөө — ИПВ
Шал оорусуна каршы ооз аркылуу берилүүчү вакцина менен экинчи   эмдөө — ОПВ
Ротавирус инфекциясына каршы экинчи эмдөө — РВ

5 айында

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына, гемофилдик инфекцияга каршы үчүнчү эмдөө; Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы төртүнчү эмдөө — ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ)
Пневмококк ооруларына каршы экинчи эмдөө — ПКВ
Шал оорусуна каршы ооз аркылуу берилүүчү вакцина менен үчүнчү   эмдөө — ОПВ
Ротавирус инфекциясына каршы үчүнчү эмдөө — РВ

9 айында

Шал оорусуна каршы экинчи эмдөө ИПВ

12 айында

Кызылча, эпидемиялык паротит жана кызамыка каршы эмдөө  КПК
Пневмококк ооруларына каршы үчүнчү эмдөө ПКВ

2 жаш

2 жашта

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына каршы биринчи ревакцинация — АКДС

Кызылча, кызамык жана эпидемиологиялык тепки ооруларына каршы ревакцинация — КПК

6 жаш

6 жашта

Кептөөр, сенек ооруларына каршы экинчи ревакцинация — АДС

11 жаш

11 жашта

Кептөөр, сенек ооруларына каршы үчүнчү ревакцинация — АДС-М

Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө — ВПЧ

16, 26, 36, 46, 56 жашта

Кептөөр, сенек ооруларына каршы акыркы ревакцинациядан кийинки ар бир он жылда жасалуучу ревакцинация
Название вакцины: АДС-М

Жашы

Эмдөө

Төрөлгөндөн кийинки 24 саат ичинде

Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы биринчи эмдөө — ВГВ

Төрөт үйүндө болгон учурда

Кургак учукка каршы эмдөө — БЦЖ

2 айында

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына, гемофилдик инфекцияга каршы биринчи эмдөө; Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы экинчи эмдөө — ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ)
Пневмококк ооруларына каршы биринчи эмдөө — ИПВ
Шал оорусуна каршы ооз аркылуу берилүүчү вакцина менен биринчи  эмдөө — ОПВ
Ротавирус инфекциясына каршы биринчи эмдөө — РВ

3,5 айында

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына, гемофилдик инфекцияга каршы экинчи эмдөө; Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы үчүнчү эмдөө — ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ)
Шал оорусуна каршы биринчи эмдөө — ИПВ
Шал оорусуна каршы ооз аркылуу берилүүчү вакцина менен экинчи   эмдөө — ОПВ
Ротавирус инфекциясына каршы экинчи эмдөө — РВ

5 айында

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына, гемофилдик инфекцияга каршы үчүнчү эмдөө; Вирустук сарык оорусунун “В” түрүнө каршы төртүнчү эмдөө — ПЕНТА (АКДС-ВГВ-ХИБ)
Пневмококк ооруларына каршы экинчи эмдөө — ПКВ
Шал оорусуна каршы ооз аркылуу берилүүчү вакцина менен үчүнчү   эмдөө — ОПВ
Ротавирус инфекциясына каршы үчүнчү эмдөө — РВ

9 айында

Шал оорусуна каршы экинчи эмдөө ИПВ

12 айында

Кызылча, эпидемиялык паротит жана кызамыка каршы эмдөө  КПК
Пневмококк ооруларына каршы үчүнчү эмдөө ПКВ

2 жашта

Көк жөтөл, кептөөр, сенек ооруларына каршы биринчи ревакцинация — АКДС

Кызылча, кызамык жана эпидемиологиялык тепки ооруларына каршы ревакцинация — КПК

6 жашта

Кептөөр, сенек ооруларына каршы экинчи ревакцинация — АДС

11 жашта

Кептөөр, сенек ооруларына каршы үчүнчү ревакцинация — АДС-М

Адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө — ВПЧ

16, 26, 36, 46, 56 жашта

Кептөөр, сенек ооруларына каршы акыркы ревакцинациядан кийинки ар бир он жылда жасалуучу ревакцинация
Название вакцины: АДС-М

Дарыгерге онлайн режиминде жазылуу